2005-08-24

3 continental baksida
"TRICONTINENTAL
teoretiskt organ för organisationen OSPAAAL för folken i Asien, Afrika och Latinamerika."


"VAD SKULLE DU FÖRESLÅ?
A) VAL...
B) BIDA EN FÖRÄNDRING
C) ELLER SÄGA "NU RÄCKER DET!""

No comments: