2005-08-24

3 continental"Jag sänder genom TRICONTINENTAL mina välgångsönskningar till broderfolken i Asien, Afrika och Latinamerika med hopp om framgång i deras hjältemodiga kamp mot imerialism, kolonialism och USA-styrd nykolonialism för nationell frihet och internationell fred"

HO CHI MINH

No comments: