2005-06-14


för sällskaps skull Posted by Hello

För lyckans skull Posted by Hello

För status skull Posted by Hello

Man blir bättre på att tala Posted by Hello

För välbehagets skull Posted by Hello

Ingen rök utan eld. Posted by Hello